İtalya Oturma İzni

İtalya Oturma İzni

İtalya'da oturma izni alınması ve oturma iznini uzatılmasıyla ilgili bilgiler bu sayfada sunulmakla birlikte, İtalya oturma izni başvuru süreci başlatılmadan önce başvuru işlemleriyle ilgili olarak bu bilgilerin, bu yazıda adı geçen kurum ve makamlardan teyit edilmesi tavsiye edilir.

İtalya oturma izni (permesso di soggiorno) başvurusu ilk olarak İtalya'da oturma izni alınacak şehir veya bölgedeki yetkili postaneye yapılmaktadır. Başvuru harç ücretinin ödemesi yapıldıktan ve ilgili başvuru formaları doldurulduktan sonra postane yetkilisi, ikamet talep edilen bölgedeki Emniyet Müdürlüğünde yapılacak olan randevuyu tarihini gösteren randevu kâğıdını başvuru sahibine verir

İtalya oturma izni için postaneden verilen randevu tarihinde Emniyet Müdürlüğüne gidilmesi ve parmak izi verme işleminin yapılması bir zorunluluk arz eder. Emniyet müdürlüğündeki işlemler sonunda oturum izninin başvuru sahibine teslim edileceği günü belirten yeni bir randevu verilir. İtalya oturma izninin uzatılmasında ve yenilenmesinde aynı prosedür geçerlidir.

İtalya oturum izni başvurusu ilk kez yapılıyorsa, oturum iznine onay verilmeden randevu kâğıdıyla seyahat edilemez. Oturum izni uzatma durumunda randevu kâğıdı ve önceki oturum izninin kopyasıyla hava ve deniz yoluyla, aynı sınır kapısından giriş-çıkış yapılarak Türkiye'ye gidip geri dönmek mümkündür.

İtalya Oturum İzni Almak İçin Gereken Şartlar

İtalya oturum izni için farklı yollarla başvuru yapılabilir. Çalışma izni alarak, evlilik yoluyla, şirket kurmak ve öğrenim amaçlarıyla oturum izni talep edilebilmektedir.

Çalışma İzni (Lavoro Subordınato)

İtalya'da çalışma izni başvurusunda bulunarak oturma izni talebinde bulunulabilmektedir. İtalya'da çalışacağınız işveren bulunduğu şehirdeki Valiliğin, Göçmenlik için Tek Gişe ofisine başvuruda bulunmalıdır. Bu ofisten alınan bilgilerle işveren gereken evrakları toplayıp İtalya İçişleri Bakanlığının resmi sitesindeki online işçi alımı formunu doldurarak başvuruda bulunur.

İşveren ve çalışma izni başvurusunda bulunan çalışan arasındaki iş sözleşmesinin imzalı bir örneği Göçmenlik için Tek Gişe ofisine işveren tarafından gönderilmelidir.

Ofisi belgeleri inceledikten sonra işçi için bir izin belgesi (Nulla Osta) düzenler. Sözkonusu belge Türkiye'deki ilgili İtalyan konsolosluğuna doğrudan gönderilir. Bu işlemden sonra çalışma izni başvurusunda bulunulan şahıs sözkonusu İtalyan konsolosluğuna başvurarak çalışma amaçlı İtalyan vizesini alır. İtalya'ya çalışma vizesi ile giren çalışan 8 gün içinde kendisine en yakın Emniyet Müdürlüğü'nden oturum izni için bilgi alarak ve Posta Ofisine giderek kit doldurmalı ve oturma izni için başvurusunu yapmalıdır.

İtalya'da Kendi İşini Kurmak Suretiyle İtalya Oturum Vizesi Almak İsteyenler (Lavoro Autonomo)

İtalya'da faaliyet göstermeyi amaçlayan kişiler kendi şirketlerinin kuruluşuna dair belgeler ve vize için diğer gerekli belgelerle, Türkiye'de ikamet bölgelerinin kapsamındaki en yakın İtalya konsolosluğuna başvuruda bulunmalıdır.
Lavoro Autonomo adındaki çalışma amaçlı vizelerini alan kişiler, İtalya'ya girişlerini müteakip 8 gün içinde kendisine en yakın Emniyet Müdürlüğü'ne (Questura) giderek gerekli belgelere dair bilgi almalı; Posta Ofisi'ne müracaat ederek kit doldurmalı ve oturma izni için başvurusunu yapmalıdır.

Bu çeşit çalışma vizesi (Lavoro Autonomo) alanlar İtalya'ya giriş yapmalarından sonra 8 gün içinde en yakın Emniyet Müdürlüğünden oturma izni için gereke belgeleri öğrenerek ve Posta ofisine başvurarak oturum izni başvurusu yapmalıdırlar. Posta ofisinde kit doldurulması zorunludur.

İtalya Eğitim Öğrenim Amaçlı Oturum İzni

İlk önce Türkiye'deki İtalyan konsolosluğundan eğitim ve öğrenim amaçlı vize alınması gereklidir.

İtalya'ya öğrenim amaçlı gelen öğrencinin, 8 gün içinde Sportello Amico hizmeti veren Posta Ofisinden oturma izni kiti alması ve ilgili formları doldurup postaneye başvurması gerekmektedir.
Başvuru postaneden alındıktan sonra, postane yetkilisi Emniyet Müdürlüğündeki randevu tarihini belirten randevu kağıdını başvuru sahibine teslim eder. Randevu günü Emniyet Müdürlüğünde parmak izi verildikten sonra oturma izninin teslim edileceği randevu tarihi Emniyet tarafından belirlenir.

Eğitim ve öğrenim amaçlı oturma izni üzerinden çalışma izni almak için yabancı öğrenci Valilikteki Göçmenlik için Tek Gişe ofisine giderek iş sözleşmesini ve diğer belgeleri teslim etmelidir. Bu kurum öğrencilikten dolayı alınan oturma izinlerini çalışma/oturma iznine çevirme yetkisine sahiptir.

Aile birleşimi ile İtalya'da Oturma İzni

İtalya'da yasal oturma izni ve çalışma izni ile yaşayanların, Avrupa Birliği ülkeleri dışındaki ülkelerde yaşayan ailelerini İtalya'ya getirerek aile birleşimi vizesi için Valilik/Göç için Tek Gişe ofisine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Göç için Tek Gişe ofisi aile birleşimi izin belgesini (Nulla osta) Türkiye'deki ilgili konsolosluğa göndermektedir. İtalya'da oturma iznine sahip çalışanın Türkiye'de yakınları İtalya aile birlişimi vizesi için ikamet ettikleri bölge görev alanı içinde olan İtalya konsolosluğuna gerekli evraklarla başvuruda bulunmalıdırlar.

Aile birleşimi vizesi ile İtalya'ya giriş yapan aile üyeleri, ülkeye girişlerinden 8 gün içinde posta ofisinde oturma izni formu doldurmalı ve gerekli belgelerle başvuru yapmalıdır.Aile fertleri, vizelerini almalarını müteakip, İtalya'ya girdiklerinden itibaren 8 gün içinde kendilerine en yakın Posta Ofisine giderek, oturma izni için Kit doldurmalı ve gerekli belgeleri hazırlayarak başvuru yapmalıdır.

İtalya Oturma İzninin Uzatılması

İtalya oturma izninin uzatılma süreci ortalama 9 ay sürmektedir. Oturma izi bitmeden önce, 60 gün içinde uzatma başvurusunun yapılması gerekmektedir. Uzatma başvurusundan yaklaşık 7 ay sonra başvuru sahibine bir mektupla bildirimde bulunularak parmak izi verme işlemi talep edilmektedir. Parmak izinin verme işleminden en fazla 60 gün içinde oturum kartı teslim edilmektedir.