İtalya Vize İşlemleri Ankara

İtalya Vize İşlemleri Ankara

İtalya Devleti'nin Schengen bölgesi ülkeleri ve AB üye ülkeler topluluğuna dâhil olması sebebiyle, İtalya'ya seyahat edecek Umuma Mahsus Pasaport sahibi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, İtalya Schengen vize işlem prosedürüne tabidirler. Türkiye Cumhuriyeti diplomatik (siyah), hizmet (gri) veya hususi (yeşil) pasaport sahibi TC vatandaşlarının 180 gün içerisinde 90 günü geçmeme ön koşulu İtalya' ya yapacakları seyahatlerinde vize işlemlerinden muaftırlar.

İtalya vize işlemleri Ankara için başvuruların, İtalya seyahat tarihinin 1 ay öncesinde, yapılması önerilmektedir. İtalya Büyükelçiliği Ankara, İtalya vize başvuruları için yapılacak kısa süreli seyahatler için doğrudan başvuru kabul etmemektedir. Ankara İtalya vizesi başvuruları, İtalya Büyükelçiliği Ankara tarafından yetkili kılınmış vize başvuru merkezi ve konsolosluktan yetkili akrediteliği bulunan seyahat ve turizm acentaları tarafından vize başvuru merkezleri aracılığıyla kabul etmekte olup, Konsolosluk randevu sistemi ile İtalya vizesi işlemlerini değerlendirmeye almaktadır.

Ankara ve çevresinde ikamet eden şahısların, İtalya vize işlemleri Ankara görev bölgesine bağlı İtalya Konsolosluğu resmi temsilciliğe başvuru da bulunmaları gereklidir.

Ankara İtalya Büyükelçiliği'nin yetkilendirdiği başvuru merkezleri kanalıyla İtalya Turistik Vize, İtalya Ticari Vize, İtalya Aile Ziyareti Vizesi ve İtalya Transit Vize başvuruda bulunulabilmektedir. İtalya vize işlemleri Ankara yetkili kurumlar üzerinden yapılmış olsa da İtalya vizesi verilme kararı ve vize süresi tamamen Ankara İtalya Büyükelçiliği'nin takdirindedir. İtalya Büyükelçiliği Ankara vize başvurusunu ziyaret amacına uygun evraklarla, eksiksiz ve ideal bir şekilde sunulması halinde ret alma riskini ortadan kaldırmaktadır. İtalya Büyükelçiliği Ankara vize başvurusu sonrasında gerekli görmesi halinde ek evrak talebinde bulunabilmektedir. Gerçeği yansıtmayan beyanlarda bulunan kimseler hakkında İtalya makamları işlem başlatma hakkına sahiptir.

İtalya vizesi işlemleri Ankara için eksiksiz ve doğru evraklarla hazırlanmış dosyalarla İdata Ankara başvuru merkezinden 08.30/18.00 saatleri arasında başvuru yapılmaktadır. İtalya Büyükelçiliği Ankara vize başvuru işlemlerini resmi tatiller, milli bayramlar ve dönemsel yoğunluklar göz önünde bulundurularak erken bir tarihte yapılması doğabilecek vize mağduriyetini önleyecektir.

İtalya vizesi başvurusu için İtalya seyahatinizin içeriğine göre uygun olan İtalya vizesi türünü seçmelisiniz. Örneğin İtalya'ya davetiyesiz ve turistik bir amaçla gidilmesi halinde İtalya turistik vize işlemlerinde, İtalya'ya seminer, konferans ve ticari bir faaliyette bulunmak için gidilmesi halinde İtalya ticari vize işlemleri, İtalya'ya arkadaş ve akraba ziyareti için gidilmesi halinde ise İtalya ziyaretçi vizesi işlemlerinde bulunulması gerekmektedir.

İtalya Büyükelçiliği Ankara vize başvuruları için başvuru sahiplerinden aşağıda belirtilmekte olan evrakları talep etmektedir. Ankara İtalya vize işlemleri için evraklar vize başvuru sahibinin İtalya seyahatinin amacına göre farklılık gösterirken, İtalya Büyükelçiliği Ankara, İtalya Büyükelçiliği Ankara tarafından yetkilendirilmiş İtalya vize başvuru merkezi, akrediteliği bulunan seyahat ve turizm acentaları aşağıda belirtilmekte olan evraklara ek olarak yeni belgeler talep edebilecektir.

İtalya Ankara Vize başvuruları için ibraz edilmesi gereken evraklar

Pasaport

İtalya Schengen Vize başvurularında kullanılacak pasaportlar; İtalya'ya seyahat edecek kişilerin 10 yıldan daha eski pasaportlarla İtalya vizesi başvurusunda bulunmamaları gerekmektedir. İtalya vizesi başvurusunda pasaportun geçerlilik süresinin vizeye başvurulan tarihten ileriye doğru en az 6 ay olmasına özen gösterilmelidir. Pasaporta vize basımının gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunması zorunludur. Yıpranmış pasaportla yapacağınız vize başvuruları kabul edilse, vize vurulsa bile sınırdan geri çevrilme riski bulunmaktadır.

İtalya Schengen Vize Başvuru Formu

İtalya Schengen Vize Başvuru Formu'nda, beyan edilen bilgilerle ekte sunulan evrakların birbirini desteklemesi zorunludur. Eksik evrak ya da mükerrer bilginin tespiti halinde vize başvurusu red olur. İtalya Vize Başvuru Formu'nda başvuru sahibinin ıslak imzası mutlaka bulunmalıdır. Eğer İtalya vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise; imza bölümü ebeveyn tarafından imzalanmalıdır.

Biometrik Fotoğraf

İtalya vize işlemleri Ankara başvuru dosyasına eklenen fotoğrafın biometrik özelliklere sahip olması zorunludur. Fotoğrafın güncel olması ve 3,5x4,5 cm ölçülerinde, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış olması gerekir. Fotoğrafı çekilen kişinin fotoğrafta gözlük, şapka, başörtüsü vb. aksesuarlarla yüzünün kapanmamasına özen gösterilmelidir. Dini gerekçelerle başörtüsü kullanan kişilerin, bu durumda gözlerin, kaşların, alının ve kulakların görünecek şekilde fotoğraf çektirmesi zorunludur.

Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

İtalya vize işlemleri Ankara başvurusunda bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve adres bilgilerini içeren Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği ve ön-arka yüzü gösterir Nüfus Cüzdanı fotokopisi

Finansal Durumu Belgeleyen Evraklar

İtalya vizesi Ankara işlemlerinde bulunacak başvuru sahibinin son 3 aylık maaş bordroları bağlı bulunulan Kurum tarafından kaşe ve ıslak imza ile hazırlanmış olmalıdır.

İtalya vize işlemlerinde bulunan şahsın son 3 aylık aktif banka hesap dökümü, detaylı banka hesap hareketlerini göstermeli; en az 4000 TL bakiyesi olmalı; hesap dökümü banka yetkilisinin ıslak imzasını, kaşe ve bankanın imza sirküleri ile birlikte sunulmalı.

İtalya vize işlemleri Ankara'dan başvuru yapan şahsa ait tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri başvuru dosyasının içerisinde bulunmalıdır.

İtalya Vizesi Ankara müracaatında Vize Talep Dilekçesi

İtalya vizesi Ankara'dan müracaatta bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketin antetli kağıdına, şirket yetkilisi tarafından, İtalya Ankara Büyükelçiliği'ne hitaben, şirketin imza atma yetkisine sahip kişi tarafından ıslak imza ve kaşe ile hazırlanmış olmalıdır.

İtalya Ankara Büyükelçiliği'ne hitaben yazılacak İtalya Vize Talep Dilekçesi, başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, seyahatin tarih aralığını ve seyahatin sponsoru hakkında bilgileri beyan etmelidir.

Kişi İşveren ise; aynı içerik bilgileri ile şirketin antetli kağıdına, kendi adına, kendi imzası ile hazırlanmalıdır.

Kişi Emekli ise; aynı içerik bilgilerini içeren dilekçe, emekli kişinin imzası ile düzenlenmelidir.

Kişi Devlet Memuru ise; Kurumun antetli kağıdına, aynı içerik ile hazırlanmış dilekçe, ıslak imza ve kaşe ile sunulmalıdır.

Kişinin Bağlı Bulunduğu Şirkete ait Belgeler

Vergi Levhası İtalya Vizesi müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren

Faaliyet Belgesi İtalya Vizesi müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmeli

Şirketin İmza Sirküleri İtalya Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösteren

Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi İtalya Vizesi işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve ünvan değişikliği var ise; Sicil Gazetesi bu bilgileri içermeli

Kişinin Şirkete Bağlılığını Doğrulayan Belgeler

İtalya vizesi Ankara müracaatında; Kişinin SGK İşe Giriş Bildirgesi, SGK Hizmet Dökümü ve çalıştığı şirketten alınan, antetli kağıda, işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi İzin Belgesi.

Seyahatini Destekleyen Bilgilere Ait Belgeler

İtalya vize işlemleri Ankara'dan başvuru da bulunacak kişilerin İtalya' da otel konaklamasına ait rezervasyon bilgileri: Otel bilgileri, konaklama şekli ve tarihlerini içermeli

İtalya Schengen Vize işlemlerine Ankara'dan başvuru yapan kişinin İtalya seyahatinin içeriği ticari veya ziyaret içerikli olması halinde, İtalya'da davet eden kişi ya da kuruluş tarafından hazırlanmış Davetiye sunulmalı.

İtalya Vize işlemleri Ankara'dan yapan başvuru sahibi, İtalya seyahatini eğitim amacıyla gerçekleştirmesi halinde; okulun eğitim ücreti belgeleri ve okula kayıt belgeleri vs. ibraz edilmeli.

İtalya vize işlemleri Ankara'dan yapan kişi, İtalya seyahatini sağlık ve tedavi maksadıyla gerçekleştirmesi halinde; hastane kabul belgesi ve İtalya'da tedavi olacağını belirten geçerli, orijinal heyet raporu.

Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve kaza riskini kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası

İtalya vize işlemleri Ankara'dan müracaat edecek başvuru sahibinin İtalya'daki seyahat tarihlerini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, 30.000 Euro teminatlı, orijinal Seyahat Sağlık Sigortası.

İtalya vize işlemleri için başvuru sahiplerinin durumlarına bağlı olarak hazırlamaları gereken ek evraklar

Kişi Emekli ise; Emekliğini belgeleyen belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunan kurumdan alınan resmi yazı)

Kişi Memur ise; Kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi İzin Belgesi, Oda Sicil Kaydı ve diğer kurum evrakları

Kişi Öğrenci ise; Güncel ve orijinal Öğrenci Belgesi,

Kişi Çiftçi ise; Ziraat Odası'ndan alınmış Ziraat Sicil Kaydı, tarım alanı ve topraklarına dair tapu.

Kişi 18 yaşından küçük ise; ebeveynleri yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı, orijinal Muvafakatname

Kişi T.C. İkamet İzni sahibi göçmen ise; en az 6 ay geçerliliği bulunan T.C. Oturma İzni Belgesi fotokopisi

Varsa Eski Pasaportların İbrazı

Pasaport fotokopileri, İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içeren sayfaların ve önceki Schengen vizelerinin fotokopileri