İtalya Aile Ziyareti Vizesi İşlemleri

İtalya Aile Ziyareti Vizesi İşlemleri

İtalya Konsolosluğu, İtalya Aile Ziyareti Vize başvuruları için hazırlanması gereken belgeler

 • Pasaport: İtalya Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti Schengen vize başvurularında kullanılacak olan pasaportlar son 10 yıl içerisinde çıkarılmış, ziyaretçinin İtalya seyahati dönüşü sonrası en az 3 ay geçerliliği olan ve vize basım işlemlerinin gerçekleşebilmesi için yan yana en az 2 boş sayfası bulunan, deforme olmamış olmalıdır.

 • İtalya Schengen vize başvuru formu: İtalya Aile Ziyareti Schengen vize başvuru sahibi tarafından doldurulacak olan İtalya schengen vize başvuru formu başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak doldurulmuş, kişinin İtalya vize başvurusu için ibraz edeceği evraklarda beyan edeceği bilgileri destekleyen, ıslak imzalı olarak beyan edilmelidir.

NOT: İtalya Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize başvuru sahibi 18 yaşından küçük ise kişi tarafından doldurulacak İtalya Schengen vizebaşvuru formunun imza bölümü ebeveynler tarafından imzalanmış olmalıdır.

 • Biometrik Fotoğraf: İtalya Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti Schengen vize başvurularında kullanılacak fotoğraflar; 2 adet, 3,5x4,5 cm ölçülerinde, İtalya vize başvuru sahibinin güncel halini temsil eden, maksimum son 3 ay içerisinde çekilmiş, arka fonu beyaz ve kişinin pasaportunda bulunan daha önce almış olduğu herhangi bir vize işleminde kullanılmamış.
 • Tam Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ve Nüfus Cüzdanı Fotokopisi: İtalya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişi adına güncel tarihli, aile ve ikamet etmekte olduğu adres bilgilerini içerecek şekilde düzenlenmiş tam vukuatlı nüfus kayıt örneği ve ön ve arka yüz bilgilerini gösterir nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Finansal Durumu Gösterir Belgeler
  • İtalya Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık maaş bordroları, bağlı bulunulan kurum tarafından kaşe atılarak ıslak imzalı bir şekilde hazırlanmış olmalıdır.
  • İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin son 3 aylık aktif banka hesap özeti. Kişinin şahsi banka hesap özeti son 3 aylık aktif banka hesap hareketlerini içermeli, en az 3000 TL bakiyesi olması sağlanmalı ve banka ıslak imza, kaşe ve banka imza sirküleri ile birlikte hazırlanmış olmalıdır.
  • Ayrıca İtalya Arkadaş Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişi adına varsa tapu, araç ruhsatı, kira gelirleri ve kredi kartı ekstreleri evraklar arasında bulundurmalıdır.
 • İtalya Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin vize talebini belirten dilekçe
  • İtalya Schengen vize müracaatında bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumun veya şirketinin antetli kağıdına işvereni/şirket yetkilisi tarafından bu şirketinin antetli kağıdına İtalya konsolosluğuna/elçiliğine hitaben yazılmış, işveren tarafından veya şirketin imza atma yetkisi bulunan kişi tarafından kaşe ve ıslak imza atılarak hazırlanmış olmalıdır.
  • İtalya Konsolosluğu/Büyükelçiliğine hitaben yazılacak vize talep dilekçesi; vize başvuru sahibinin meslek ve görev bilgilerini, maaş bilgilerini, İtalya'ya gerçekleştirecek olduğu seyahatin tarih aralıklarını ve söz konusu seyahatin kim tarafından finanse edileceği bilgileri beyan edilmelidir.

Kişi İşveren ise; şirketinin antetli kağıdına yukarıda belirtilmiş dilekçe içeriklerini göz önünde bulundurarak kendi adına hazırlayabilir,

Kişi Emekli ise; yukarıda belirtilmiş dilekçe içerik bilgilerini beyan ederek şahsen yazabilecektir.

Kişi Devlet Dairesi Çalışanı ise; bağlı bulunduğu kurumun antetli kağıdına, ıslak imza ve mühürlü şekilde hazırlamalıdır.

 • Kişinin varsa diğer Schengen ülkelerine olan seyahatinin detaylarını açıklayan dilekçe: İtalya Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize müracaatında bulunacak kişi eğer, İtalya seyahati sonrası 2.ci veya 3. cü Schengen ülkelerine direk olarak seyahat edecek olması halinde bu seyahatlerine dair tarih ve seyahat içeriklerinin bilgisini beyan etmelidir.
 • Kişinin bağlı bulunduğu kuruma ait bilgileri doğrulayan belgeler
  • Vergi Levhası İtalya vize müracaatında bulunulacak yıldan bir önceki yıla ait vergi beyanı bilgilerini gösteren
  • Faaliyet Belgesi İtalya Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize müracaatında bulunacak kişinin son 3 yıl içerisinde almış olduğu herhangi bir Schengen vizesi yok ise, bağlı bulunduğu kuruma ait faaliyet belgesinin aslı ibraz edilmelidir.
  • Şirketin İmza sirküleri İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda imza atma yetkisi olan kişilerin imzalarını gösterir.
  • Şirketin Ticaret Sicil Gazetesi İtalya Schengen vize işlemlerinde bulunacak kişinin bağlı bulunduğu kurumda isim ve unvan değişikliği var ise Sicil gazete bu bilgileri içermelidir.
 • Kişinin çalıştığını gösterir belgeler
  • İtalya Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize müracaatında bulunacak kişilerin SGK işe giriş bildirgesi, SGK hizmet dökümü ve bağlı bulunulan kurumdan alınacak, şirketin antetli kağıdına işveren tarafından düzenlenmiş, kaşe ve ıslak imzası bulunan resmi izin belgesi.
 • Seyahat amacını ve gidilecek ülkeyi destekleyen bilgi belgeleri
  • İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişilerin İtalya'da konaklama gerçekleştireceği yere ait rezervasyon bilgileri. İtalya vize müracaatında bulunacak kişinin bu ülkede konaklama yapacağı tarihleri içermelidir.
  • İtalya dönüş veya seyahate devam edileceğini destekleyen belgeler. İtalya Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya ülke sınırlarına giriş ve çıkış bilgilerini içeren.
  • İtalya Akraba Ziyareti vize işlemlerinde bulunacak kişinin İtalya seyahatinin içeriği ziyaret içerikli olması nedeni ile İtalya Belediyesi onaylı Davetiye belgesi.
  • İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişi eğitim amaçlı İtalya seyahat gerçekleştirecek olması halinde, hukuki münasebet, eğitim alınacak okula ödenen miktara dair belgeler ve varsa okula kayıt belgeleri.
  • İtalya vize işlemlerinde bulunacak kişi, sağlık ve tedavi maksadıyla bu ülkeye seyahat gerçekleştirecek olması halinde kişinin İtalya'da tedavisini gerçekleştirecek kurumun kabul belgesi ve vize başvuru sahibinin İtalya'da tedavi olmasını öneren geçerli, orijinal heyet raporu.
  • Acil tıbbi bakım, hastane tedavisi ve sağlık nedenleri için hazırlanmış belge
  • İtalya Aile, Akraba, Arkadaş Ziyareti vizesi başvurularında bulunacak kişinin İtalya'da kalış süresini kapsayan, tüm Schengen ülkelerinde geçerli, en az 30.000 Euro teminata sahip orijinal seyahat sağlık sigortası.

Aşağıda ki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar:

Kişi Emekli ise,

 • Emekliğini gösteri belgeler. (Emekli maaş cüzdanı, emeklilik kartı fotokopisi, emekli olunmuş kurumdan alınan yazı)

Kişi Memur ise,

 • Bağlı bulunulan kurumun antetli kağıdına hazırlanmış resmi izin belgesi, oda sicil kaydı ve diğer kurum evrakları

Kişi Öğrenci ise,

 • Güncel tarihli orijinal öğrenci belgesi,

Kişi Çiftçi ise,

 • Bağlı bulunulan ziraat odasından alınmış ziraat sicil kaydı, kişinin varsa ekili olan tarım alanı ve topraklarına dair belgeler.

Aşağıdaki duruma sahip kişilerin ek olarak hazırlaması gereken evraklar:

 • Kişi 18 yaşından küçük ise, annesi veya babası yahut ikisinden birisi ile seyahat edecek olması halinde ebeveynler tarafından imzalanmış, noter onaylı orijinal muvafakatname belgesini ibraz etmelidir.
 • Kişi TC ikamet izni sahibi yabancı uyruklu ise, en az son 6 ay geçerliliği bulunan TC oturma izni belgesi fotokopisi
 • Kişi başka Schengen ülkelerine seyahat edecek ise, seyahat edecek olduğu diğer Schengen ülkelerine ait konaklama ve ulaşım bilgilerini paylaşmalıdır.
 • Pasaport fotokopileri, İtalya Aile Ziyareti vizesi başvuru işlemlerinde bulunacak kişinin varsa eski pasaportunda bulunan kimlik bilgilerini içermekte olan kısmın fotokopisi, daha önce almış olduğu Schengen vizelerinin fotokopileri.