Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni

Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni

İtalya Vatandaşları İçin Türkiye Vizesi

Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.
Türkiye'ye seyahat gerçekleştirmek isteyen ve üç aydan fazla Türkiye'de kalmayı planlayan umuma mahsus pasaport sahibi İTALYA vatandaşlarının İTALYA'daki Türkiye temsilciliklerine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Vize işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden dolayı vize başvurularının planlanan seyahat tarihinden en az bir ay önce yapılması yararlı olacaktır.

Ancak bilinmelidir ki, İTALYA vatandaşları dahil yabancı vatandaşlara verilen vizeler Türkiye'ye giriş için mutlak hak sağlamaz. Türkiye'ye girişe izin vermede nihai karar ve otorite sahibi makamlar, sınır makamlarıdır.
Vize başvurularında tahsil edilen Vize Harcı, vize başvurusunun menfi sonuçlanması halinde iade edilmemektedir.

Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen tüm vize başvuru sahiplerinden, Türkiye'de kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası yaptırmaları şartı aranmaktadır.

Vizenin veya vize muafiyetinin imkan verdiği kalış süresi, her 6 ayda günde 90 günü geçemez. Türkiye'de son 180 gün içerisinde toplam kalış süresinin 90 günü geçmemesi kaidesi Türkiye'ye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşları için geçerlidir. Söz konusu kural İTALYA vatandaşları için de geçerlidir. Esasen, her türlü vize başvurularında, Türk dış temsilciliklerinde en fazla 90 gün ikametli vize verilmekte olup, 90 günden fazla ülkemizde kalmak isteyen yabancıların İl Göç Müdürlüklerine Kısa Süreli İkamet başvurusunda bulunarak ikametlerini uzatabilmeleri mümkündür.

Çift pasaportlu yabancıların son 180 gün içerisinde ayrı ayrı pasaportlar ile 90'ar gün kalmaları mümkün olamamaktadır.

Herhangi bir amaçla Türkiye'ye gelecek 18 yaş altındaki İTALYA vatandaşı çocukların vize müracaatları sırasında anne-babalarından her ikisinin de muvafakatının alınması gerekmektedir. Anne - babası ayrı olan veya birinin hayatta olmadığını beyan edenlerden ise, çocuğun/çocukların velayetine sahip olduğunu ispat eden belgenin ibraz edilmesi kaydıyla Türkiye'ye geliş amaçlarına uygun vize verilir.

Türkiye E-Vize Uygulaması Ne Demektir?

E-vize Türkiye sınır kapılarında evvelen bandrol ya da kaşe ile verilen vizelerin yerini almıştır. Başvuru sahipleri, E-Vize internet adresinden gerekli bilgileri girmek ve ödemelerini kredi kartı ile yapmak suretiyle vizelerini elektronik ortamda yapabilir. Başvurunun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi elzemdir. E-vize başvurusunun başarıyla tamamlanmasının ardından e-vizeler kişinin e-posta adresine gönderilir. Başvuru hamillerinin e-vizelerinin çıktısını alarak havayolları ve gümrük yetkililerine göstermeleri ve yolculuklarının sonuna kadar muhafaza etmeleri mecburidir.

Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır. Buna karşılık her türlü çalışma ve eğitim vizeleri için başvuru elektronik ortamda yapılabilmekle birlikte başvuru sahiplerinin İTALYA'daki Türkiye temsilciliklerine mutlaka şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

Pasaport süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen İTALYA vatandaşlarından vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge talep edilmektedir. Pasaportların 10 yıldan eski olmaması gerekir. Pasaport yaprakları yırtılmış, çürümüş, fotoğrafı sökülmüş, yazılarının okunamayacak derecede silik pasaportlar işleme konulmaz.

Türkiye Turist Vizesi Nasıl Alınır?

Resmi ve umuma mahsus pasaport hamilleri 90 gün süreyle vizeden muaftır.

Alınan Turist vizesi başvurularında davet mektubu ibraz edilmesi halinde mektupta, davet eden kişinin, T.C Kimlik numarası, kimliği, davetli ismi, oturma adresi, iletişim numarası, kalınacak süre ve amaç, başvuru sahibi ile akrabalık bağının olup olmadığı bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Eğer ki, davet eden taraf bir kurum ise, vergi bilgileri talep edilmektedir. Ayrıca, davet eden kişinin söz konusu davet mektubunda, davetlinin yiyecek ve konaklama sağlama sorumluluğu kendine ait olmak üzere masraflarını karşılayacağını beyan etmesi istenmektedir. Başvuru sahibinin, yeterli veya düzenli imkâna sahip olması şartı aranmaktadır.

Türkiye Çalışma Vizesi Nasıl Alınır?

İTALYA vatandaşlarının, Türkiye'de çalışabilmek için gereken Çalışma İzin başvurularını, İTALYA'daki Türk temsilciliklerine yapmaları gerekmektedir.
İTALYA vatandaşlarının söz konusu başvurularına paralel olarak, bünyelerinde çalışacakları Türk firmaları yetkililerinin de eşzamanlı olarak Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na müracaat etmeleri gerekir.
Çalışma İzin başvuruları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından olumlu veya olumsuz sonuçlandırılır. Çalışma İzinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir. Bu sebeple, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışma izni onaylanan İTALYA vatandaşından, Türk temsilciliklerince Giriş Vizesi Harcı, Çalışma İzin Belgesi Harcı ve İkamet Harcı tahsil edilir. Çalışma İzin Kartı Türkiye'de ikamet izni yerine geçtiği için Türk dış temsilcilikleri tarafından verilen Çalışma Meşruhatlı Vize ülkemize giriş amaçlı olup, en fazla 90 gün süreyle verilmektedir.

Türkiye Staj Vizesi/ Çalışma izni muafiyetleri

İlke olarak, Türkiye'de gerçekleştirilmek istenen her türlü özel staj için, başvuru sahibinin Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan evvelen çalışma izni alması gerekmektedir.
Bununla birlikte, aşağıdaki şartlara haiz olan başvuranların çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

 • Türkiye'nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanlar,
 • Yurt dışında daimi ikamete sahip olup ilmi, kültürel ve sanatsal etkinlikler için 30 günden az, sportif faaliyetler amacıyla 120 günden az süre ile geçici olarak Türkiye'ye gelecek yabancılar,
 • Türkiye'ye ithal edilen makina ve ekipmanın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitimlerin verilmesi veya ekipmanı teslim almak veya Türkiye'de arızalanan araçların onarımı amacıyla; Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak şartıyla gelenler,
 • Türkiye'den ihraç edilen ya da Türkiye'ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasıyla ilgili eğitim görmek amacıyla, Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 1 yıl içinde toplam 3 ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye'de bulunanlar,
 • Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye'ye giriş tarihinden itibaren 6 ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak şartıyla bulunanlar,
 • 2 yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere, durumunu, ibraz edeceği belgelerle kanıtlayarak, üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancılar,
 • Sosyo-kültürel ve teknik alanlar ile eğitim konularında 6 ayı aşmayan bir zamanda Türkiye'ye hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili makamlarca bildirilenler,
 • Ulusal Ajans tarafından yürütülen programlar çerçevesinde gelen yabancılar,
 • Uluslararası stajyer öğrenci programları kapsamında staj görecek yabancılar,
 • Çalışma süresi 8 aydan fazla olmamak kaydıyla Türkiye'ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancılar,
 • Futbol Federasyonu veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü tarafından, istekleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörler,
 • İlgili makamdan Uygunluk Onayı Belgesi edinmiş Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görevli yabancı gemi adamlar,
 • Türkiye AB Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde görev yapan yabancı uzmanlar.

Ülkemize gelen bu yabancıların oturum izinleri Kısa Dönem ikamet izni adı altında İl Göç İdaresi Müdürlüklerince verilmektedir.
Muafiyet süreleri uzatılmamaktadır. Bu çerçevedeki yabancılar bir takvim yılı içerisinde muafiyet hükümlerinden sadece bir kez yararlanabilmektedir. Ancak, bu haktan yararlanabilmek için yabancının daha önce aynı amaçla almış olduğu oturum izni tezkeresinin bitiş tarihinden itibaren 3 ay geçmiş olması şartı aranmaktadır. Muafiyet sürelerinden daha fazla süre çalışılacak olunması durumunda yabancının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışma izni alması zorunludur.

Basın Meşruhatlı Vizeler Ne Demektir?

Daimi göreve atanmaksızın, geçici olarak ülkemize gelecek İTALYA basın mensuplarının Basın Meşruhatlı Vize almaları istenmemektedir. Vizeye tabi ülkelere mensup basın mensuplarının ise turistik vize alması yeterli olacaktır. Kısa dönem oturum izni alan medya mensuplarından ayrıca çalışma izni talep edilmez. Türkiye'ye atanan medya mensuplarının Basın Meşruhatlı Vize alabilmeleri izne tabidir.

Tur Operatörü Vizesi Kimlere Verilir?

Tur operatörü temsilcisi olan İTALYA vatandaşları, 8 aya kadar olan görevleri için çalışma izni almaktan muaf tutulmaktadır. Tur operatörü temsilcisi olarak İl Göç Müdürlüklerinden oturum izni talep eden İTALYA vatandaşlarının başvuruları turizm vizesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.

Taşımacılık Vizesi Kimlere Verilir?

Taşımacılık vizesine başvuran İTALYA vatandaşlarına, gerekli belgelerini ibraz etmeleri durumunda 1 yıl geçerli, çok girişli vize verilebilir.

Türkiye'deki yabancı Din Kuruluşlarında Resmi Olarak Görevlendirilen Personel

Din kurumlarında görevlendirilen İTALYA vatandaşlarının çalışma izinleri istisnai kapsamda olup, izin başvuruları Türk Dışişleri Bakanlığı kanalı ile yapılmakta ve Türkiye'de çalışmak üzere oturum izinleri ise Türk İçişleri Bakanlığınca verilmektedir.

Kazı, Araştırma, Belgesel, Film Çekimi Vizesi Kimlere Verilir?

Kazı ve Araştırma için, İTALYA'daki Türk temsilcilikleri aracılığıyla amacına uygun vize alınarak Türkiye'ye giriş yapılması gerekmektedir.
Türkiye'ye film ve belgesel çekimi için gelmek isteyen İTALYA vatandaşlarının, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü'nden ve ilgili Valilik'ten izin alması gerekmektedir.
Türkiye'de; arkeolojik, tarihsel, jeolojik, sosyolojik ve doğaya ait konularda yapılacak ilmi araştırmalar, incelemeler, ses bandı, video kayıt, belgesel film ve fotoğraf çekimleri için ilgili kuruluşlara doğrudan müracaat edilir. Bunların dışında kalan arkeolojik kazılar ve sualtı arkeoloji araştırmaları ile yüzey araştırmaları ve tapu kadastro kayıtlarında yapılacak araştırmalara ilişkin başvurular, Türkiye içinde, İTALYA'ın Türkiye'deki diplomatik temsilciliği aracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'na; yurtdışında ise İTALYA'daki Türk temsilcilikleri aracılığıyla Türk Dışişleri Bakanlığı'na yapılmaktadır.

Türkiye'de Oturum İzni

Yabancı ülke vatandaşları Türkiye'de kısa süreli oturumizni, aile oturum izni, öğrenci oturum izni, uzun süreli oturum izni, insani oturum izni ve insan ticareti mağduru oturum izni alarak kalabilirler.
Geçerli oturum izni sahibi İTALYA vatandaşları Türkiye sınır kapılarından vize almadan giriş yapılabilir.

İTALYA vatandaşının Türkiye'de sahip olduğu çalışma izni veya çalışma izni muafiyet belgesi, oturum izni yerine sayılır.
Türkiye'de, vizenin veya vize muafiyetinin tanıdığı süreden ya da doksan günden fazla kalacak İTALYA vatandaşlarının oturum izni almaları zorunludur.
Oturum izni başvurusu, İTALYA'daki Türk temsilciliklerinde yapılır. Ancak, oturum izni başvurusu yapmadan Türkiye'ye vize süresiyle veya vize muafiyetiyle gelenlerin oturum izni başvuruları, ikinci bir düzenlemeye kadar Valiliklerce de alınmaya devam edilecektir.

Oturum izni için başvuracak İTALYA vatandaşlarında, talep ettikleri oturum izni süresinden altmış gün daha uzun süreli pasaport ya da pasaport yerine geçen belgeye sahip olmaları şartı aranır.
Türkiye içinden başvuruların, İTALYA vatandaşının sahip olduğu vize süresinin ya da vize muafiyetinin sona ermesinden önce yapılması esastır.
Oturum izni başvuruları, en geç doksan gün içinde sonuçlandırılır.

Oturum izinleri, kalış amacına uygun ve her yabancı için ayrı düzenlenir.
Oturum izin belgeleri, ikamet adreslerine gönderilmektedir.

e-ikamet başvurusu

Türkiye içinden yapılan oturum izni başvuru ve uzatma başvuruları e-ikamet üzerinden yapılır.
İlk defa oturum iznine başvuran İTALYA vatandaşlarının sistem tarafından kendilerine verilen randevu gün ve saatinde bulunduğu ildeki İl Göç İdaresinde bulunması gerekmektedir.
Oturum izni uzatma başvurusunda bulunulması halinde istenen evraklar PTT iadeli taahhütlü veya kargo aracılığıyla ikamet edilecek ildeki İl Göç İdaresi'ne gönderilmelidir.

İTALYA vatandaşlarının oturum süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren oturum izni uzatma başvurusunda bulunmaları gerekir. Uzatma başvurusu, her durumda oturum izni süresi dolmadan önce yapılmalıdır.
Oturum izni uzatma başvurusu yapıldığında e-ikamet sisteminden herhangi bir ücrete tabi olmayan müracaat belgesi verilir. Bu belge, oturum izni süresi sona ermiş olsa dahi uzatma talebi sonuçlanıncaya kadar Türkiye'de yasal kalış hakkı sağlar. İTALYA vatandaşlarının ülkemizden çıkış yapmak istemesi halinde sahip oldukları müracaat belgesini bulundukları ildeki İl Göç İdaresi'ne onaylatmaları gerekmektedir.

Türkiye'de Oturum İzni Başvurusu Nasıl Yapılır?

İTALYA vatandaşları İçin Türkiye'de Kısa Dönem Oturma İzni Nasıl Alınır?

Maksimum bir yıl süre için verilen kısa dönem oturma izni almak için, Türkiye'de taşınmaz malı bulunan ve Türkiye'de ticari bağlantı veya iş kuracak İTALYA vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etmesi gerekmektedir:

Türkiye Oturum İzni İlk Başvurusu İçin Gereken Belgeler

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Dört adet vesikalık fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
 • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınmış provizyon belgesi
 • Sosyal Güvenlik Kurumu'na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
 • Özel sağlık sigortası

Türkiye Oturum İzni Uzatma Başvurusu İçin Gereken Belgeler Nelerdir?

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 • Konutun başvuru sahibine ait olduğunu gösteren resmi belge*
 • Önceki oturma izni belgesinin ibrazı**
 • İdarenin talep etmesi halinde temas kurulacak kişi veya şirketlerden alınacak davet mektubu veya benzeri belgeler**
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
  • Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınmış provizyon belgesi
  • Uzatma süresini kapsayan özel sağlık sigortası

Türkiye'de taşınmaz malı bulunan yabancı uyruklular için gerekmektedir.
Türkiye'de ticari bağlantı veya iş kuracak yabancı uyruklular için gerekmektedir.

İTALYA Vatandaşları İçin Türkiye'de Uzun Dönem Oturma İzni Nasıl Alınır?

Uzun dönem oturma izni almak için Türkiye'de en az sekiz yıl kesintisiz ikamet etmiş olmak şarttır. Bu şartı karşılayan İTALYA vatandaşlarının aşağıdaki belgeleri ilgili İl Göç İdaresi'ne teslim etmeleri gerekmektedir:

Türkiye Uzun Dönem Oturum İzni İlk Başvurusu İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

 • Oturma izni başvuru formu
 • Pasaport veya yerine geçen belgenin aslı ve fotokopisi
 • Önceki oturma izni belgesinin ibrazı
 • İki adet vesikalık fotoğraf
 • Başvuru sahibinin son üç yıl içerisinde kamu kurum ve kuruluşlarından sosyal yardım almadığını gösteren belge
 • Kalacağı sürede yeterli ve düzenli maddi imkâna sahip olduğuna dair beyan
 • Adli sicil kaydı
 • Geçerli sağlık sigortası (aşağıdakilerden biri yeterli sayılır):
  • İkili sosyal güvenlik sözleşmeleri kapsamında Türkiye'de sağlık hizmetlerinden faydalanabileceğine dair belge
  • Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan alınmış provizyon belgesi
  • Sosyal Güvenlik Kurumu'na genel sağlık sigortalısı olmak için yapılan başvuruya dair belge
  • Özel sağlık sigortası
 • Başvuru sahibinin Adres Kayıt Sistemi'ne kayıtlı olduğunu gösteren belge

*Uzatma Başvurusu süresiz verilir, uzatılmaz.

İkamet/Oturma İzninden Muaf Tutulan Yabancılar Kimlerdir?

 • Vize süresi veya vize muafiyeti süresince Türkiye'de bulunanlar,
 • Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler,
 • Uluslararası koruma başvurusu kayıt belgesi bulunanlar,
 • Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalarla ikamet izninden muaf tutulanlar (Türkiye'deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye'de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)Türkiye'de görevli diplomasi ve konsolosluk resmi memurları ile bunların eşleri ve bakmakla yükümlü oldukları çocuklarıyla sınırlı olmak üzere, ailelerinden Dışişleri Bakanlığınca bildirilenler (Türkiye'deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye'de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)
 • Uluslararası kuruluşların Türkiye'deki temsilciliklerinde çalışan ve statüleri anlaşmalarla belirlenmiş olanlar (Türkiye'deki görevleri sona erdikten sonra Türkiye'de kalmaya devam edeceklerse, herhangi bir ikamet izni türünü almak üzere, en geç on gün içinde ikamet edeceği valiliğe başvurmakla yükümlüdürler.)
 • Uluslararası Koruma Başvuru Sahibi Kimlik Belgesi olanlar
 • Uluslararası Koruma Statüsü Sahibi Kimlik Belgesi sahibi olanlar
 • Vatansız Kişi Kimlik Belgesi olanlar
 • Geçerli çalışma iznine sahip olanlar

İtalya Vatandaşları İçin Türkiye'de Çalışma İzni

Türkiye'de çalışmak için başvuruda bulunan İTALYA vatandaşları, diğer yabancı ülke vatandaşları gibi, 6735 sayılı Kanun'a tabi olup, son şekli verilen söz konusu Kanun 13.08.2021 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanuna göre, Türkiye'de yabancılara çalışma izni vermeye yetkili merci Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığıdır (ÇSGB).
Çalışma izin başvuruları, çalışmak isteyen İTALYA vatandaşı tarafından İTALYA'daki Türk temsilciliklerine doğrudan, İTALYA vatandaşları bünyelerinde çalıştırmak isteyen Türk şirket yetkilileri tarafından ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na önce online, akabinde ise gerekli evrakı anılan Bakanlığa iletmesiyle gerçekleştirilmektedir.

İTALYA'dan Çalışma İzin Başvurusu Nereye Yapılır?

İTALYA vatandaşları, İTALYA'dan çalışma izni için ilk başvurularını, İTALYA'daki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Bu başvuru esnasında Türkiye'deki işverenle imzalanmış iş sözleşmesini (veya atama/görevlendirme yazısını) temsilciliğe ibraz ederler.

Başvurunun kabulü halinde temsilcilik tarafından İTALYA vatandaşına bir referans numarası verilir. İTALYA vatandaşı söz konusu referans numarasını Türkiye'deki işverene iletir.
Türkiye'de bulunan işveren veya işveren vekili, PTT'den e-devlet şifresi alarak, bu referans numarası ile sisteme girerek çalışma izin başvurusunda bulunur.

Türkiye Dış temsilciliği kanalıyla yapılan başvurularda, temsilciliğe yapılan başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye'deki işverenin internet üzerinden elektronik çalışma izin başvurusunu yapması ve yine aynı 10 işgünü içinde gerekli belgeleri ÇSGB'ye ulaştırması zorunludur.

İTALYA vatandaşının Türkiye'de bulunmaması nedeniyle tarafların ıslak imzalarının bulunduğu iş sözleşmesinin de ayrıca gönderilmesi gerekmektedir.

Yurtiçinden Çalışma İzin Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türkiye'de ön lisans ve lisans öğrenimi için verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az altı ay süreli ikamet izni almış ve iznin süresi sona ermemiş olan İTALYA vatandaşları için ilgili işverenler başvurularını yurt içinden (Ayrıca ilgili T.C. dış temsilciliğine başvuruya gerek kalmaksızın) ÇSGB'na yapabilirler.
İnternet üzerinden online olarak yapılacak çalışma izin başvurusunun tamamlanmasının ardından imzalanacak Başvuru Formu ve dilekçenin 6 işgünü içinde ÇSGB'ye teslimi zorunludur.

Türkiye Çalışma İzinleri İçin İstenen Belgeler Nelerdir?

İlk Başvuruda İTALYA Vatandaşından İstenen Belgeler

 • Yurt içinden yapılacak başvurularda, Türkiye'de öğrenim amaçlı oturma izinleri hariç olmak üzere, müracaat tarihinde geçerli en az altı ay süreli oturma izni örneği (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

Çalışma izni talebinde bulunan İTALYA vatandaşının geçerli oturma izni olmaması halinde ise, İTALYA vatandaşının İTALYA'daki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi veya şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin başvurusu yapması zorunludur.

Bununla birlikte, Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar* ölçütlerinden asgari birini karşılayan şirketlerde çalıştırılacak kilit personel statüsündeki İTALYA vatandaşının Türkiye'de yasal olarak bulunduğunun (Emniyet Müdürlüğü'nden alınan yazı veya pasaportun vize sayfası ve giriş tarihini gösterir bölümünün onaylı örneği ibraz edilerek) kanıtlanması halinde çalışma izni müracaatı doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılabilmektedir.

 • İTALYA vatandaşın kilit personel statüsünde olması halinde, Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/b maddesinde belirtilen bilgi ve belgeler (Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 • Pasaport kopyası (Pasaportun Latin harfleri dışında bir alfabe ile yazılı olması halinde, yeminli mütercim veya resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenmelidir. Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilir.)
 • Yeminli tercüman tarafından Türkçe tercümesi yapılmış ve resmi makamlarca onaylanmış diploma veya geçici mezuniyet belgesi sureti (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden ve ayrıca kâğıt ortamında da gönderilecektir.)
 • Mesleki hizmetler çerçevesinde çalışma izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ilave olarak, yurt dışında yükseköğrenim görmesi halinde Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliğine uygun olarak alacağı Diploma veya Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

İlk Başvuruda İşveren Kurumdan İstenen Belgeler Nelerdir?

 • İTALYA Vatandaşı Çalışma izni müracaat dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru sırasında taratılacak ve ayrıca işveren tarafından kâğıt ortamında ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
 • İTALYA personel müracaat formu (Elektronik ortamda doldurulan form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp posta ile bir nüsha olarak ÇSGB'na gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmaması halinde taraflar arasında yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması halinde müracaat işleme konulmaz.)
 • İşveren Kuruluşun sermaye ve ortaklık yapısını gösteren en son Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu belge elektronik başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 • Son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir tarafından onaylanmış bilanço ve kâr/zarar tablosu (Bu belge de elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 • İş yeri Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar* kapsamında ise, böyle olduğunu kanıtlayıcı dökümanlar (Bu dökümanlar online başvuru sırasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 • Kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan ihalelere ait projeleri gerçekleştirilecek kuruluşların (konsorsiyumlar dâhil) işi yüklendiklerini belirten belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 • Müteahhitlik, mimarlık, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair maaş bordrosu (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 • İTALYA personeli istihdam edecek kurum ve kuruluş adına kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter tarafından onaylanmış vekâletnamesi veya kullanıcı sıfatındaki kişinin müracaatı yapan kurum ve kuruluşta görevli olduğunu gösterir belge (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

İTALYA'lı Personel İçin Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır?

Çalışma izninin uzatılması talebi, İTALYA vatandaş veya işveren tarafından doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yapılır.
Çalışma izni ve süre uzatım başvurularının ilkin elektronik yolla yapılması zaruridir. Bu çerçevede, elektronik yolla yapılan ve sistem tarafından kabul edilerek onaylanan çalışma izni veya süre uzatım başvurularının geçerli olabilmesi için, internet ortamında alınan barkodlu başvuru formu çıktısının İTALYA vatandaşı ve Türk işveren tarafından kâğıt ortamında imzalanarak, yönetmelik ekinde belirtilen diğer dökümanla birlikte, internet üzerinden, onay tarihini takip eden 6 işgünü içinde, şahsen veya posta ile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ulaştırılması gerekmektedir.

Çalışma izninin uzatılması talebinin, iznin bittiği tarihten geçmişe doğru maksimum iki aylık süre içerisinde yapılması gerekmektedir. Çalışma izni süresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde yapılan uzatma başvuruları da kabul edilir. Bu süreden sonra yapılan başvurular, ilk kez başvuru yapan yabancılara uygulanan esaslara tabidir. Geçerli oturum izni ibrazıyla yapılan çalışma izni uzatma başvurularında (yurt içinden yapılan ilk başvurularda olduğu gibi) elektronik başvuruyu takip eden 6 işgünü içinde istenen belgelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na ulaştırılması gerekmektedir.

Bir yıllık yasal çalışma izin süresinden sonra, aynı iş yeri ve aynı meslekte olması kaydıyla, mevcut çalışma izni iki yıl süreyle uzatılabilir. Toplam üç yıllık yasal çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak kaydıyla, mevcut çalışma izni ek üç yıl süreyle uzatılabilmektedir. Türkiye'de en az sekiz yıl kanuni ve kesintisiz olarak oturan veya toplam sekiz senelik yasal çalışması olan İTALYA vatandaşları süresiz çalışma izni başvurusunda bulunabilirler.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda İTALYA Vatandaşından İstenen Belgeler Nelerdir?

 • Pasaport fotokopisi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilir.)
 • Önceki çalışma izin belgesi ve üst yazısı (Bu belgeler elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilir.)
 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından verilmiş bulunan çalışma izin sürelerini kapsayan oturma izni (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 • Mimar, mühendis ve şehir plancısı olarak çalışma izni verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası'nın 36. maddesine dayalı olarak alması gereken geçici üyelik belgesi (Bu belge elektronik başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda İşveren Kurumdan İstenen Belgeler Nelerdir?

 • İTALYA'lı Personel Çalışma izni uzatımı başvuru dilekçesi (Dilekçe elektronik başvuru esnasında taratılacak ve ayrıca kâğıt ortamında işveren tarafından ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)
 • İTALYA'lı personel başvuru formu (Elektronik ortamda doldurulacak form, çıktısı alındıktan sonra, işveren ve yabancı tarafından imzalanıp kâğıt ortamında bir nüsha olarak ÇSGB'na gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı hallerde, taraflar arasında akdedilmiş iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzalanmamış olması ve iş akdinin de bulunmaması durumunda başvuru işleme alınmaz)
 • Değişiklik olması durumunda, kuruluşun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi (Bu döküman online başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)
 • İş yerinin vergi borcu olmadığına dair belge (Bu bilgiye, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, Maliye Bakanlığı kayıtlarından internet üzerinden erişilecektir.)
 • İTALYA'lı personel ve anılan personeli çalıştıran işverenin sosyal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirip getirmediği bilgisi (Bu bilgi Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından internet üzerinden kontrol edilecektir.)
 • İTALYA'lı personeli bünyesinde istihdam eden kurum ve kuruluş adına, kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi veya anılan kişinin başvuruyu yapan işyerinde çalıştığını gösterir belge (Bu belge online başvuru esnasında taratılarak internet üzerinden gönderilecektir.)

İTALYA Vatandaşlarının Çalışma İzni Başvuruları Nasıl Sonuçlandırılmaktadır?

 • Çalışma izni başvurusu sonuçlanan İTALYA vatandaşına ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kararı (İzin veya ret) ilgili işverene e-posta yoluyla bildirilir. İTALYA'dan yapılan başvurularda sonuç, ilgili Türk temsilciliğe de online olarak ayrıca bildirilir. Çalışma izni verilmesi halinde, İTALYA'lı vatandaşın, başvuru yaptığı Türk temsilciliğe giderek çalışma ve ikamet izin harçları ile vize harcını ödemesi gerekmektedir.
 • Dış temsilcilikçe İTALYA'lı vatandaşın pasaportuna vize etiketi yapıştırılması sonrasında şahıs Türkiye'ye giriş yapabilir. Söz konusu harçlar ödenmeksizin yurda giriş yapan yabancıların çalışma izinleri geçerlilik kazanmamaktadır. Diğer yandan, düzenlenen çalışma izni kartı PTT Kargo ile işveren adresine ulaştırılmaktadır.

Çalışma İzninin Reddedilmesi Halinde Nereye İtiraz Edilebilir?

Çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, çalışma izninin iptal edilmesi ya da çalışma izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin ÇSGB tarafından verilecek kararlara karşı ilgili işveren tarafından tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar sistem üzerinden online olarak yapılır. İtiraza ilişkin açıklamalı dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. İtirazın ÇSGB tarafından reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.

Türkiye Çalışma İzni Nasıl Uzatılır?

ÇSGB tarafından İTALYA'lı vatandaşlara verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geçmişe doğru maksimum 2 aylık sürede olmak şartıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin süresinin bitiminden sonra yapılan süre uzatım başvuruları işleme konulmaz.

Türkiye Çalışma izninin uzatılması isteği ilk başvuruda olduğu gibi online olarak yapılır ve ardından başvuru formu İTALYA'lı personel ve işveren tarafından imzalanarak 6 işgünü içerisinde bizzat veya posta ile ÇSGB'ye teslim edilir.

Türkiye Çalışma İzinleri Harcı ne kadardır ve nasıl yatırılır?

492 No'lu Harçlar Kanunu uyarınca yabancılara verilen çalışma izin belgeleri harca tabidir. Çalışma izin talebinin ÇSGB tarafınca olumlu bulunması durumunda verilecek izin süresine göre çalışma izni harcı yatırılması gerekmektedir. Harç tutarları, her yıl yeniden belirlenmekte ve Resmi Gazete'de yayımlanmaktadır. Harç miktarları ve yatırılacak Banka şubelerine ilişkin bilgiler ÇSGB web sayfasında yer almaktadır.

Yurtiçinden yapılan çalışma izin (süre uzatımları dahil) başvurularında, talebi ÇSGB tarafından uygun bulunan yabancılar için çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedelinin ayrı ayrı yatırılması gerekmektedir. ÇSGB tarafından başvurucuya bu miktarları belirtir mesaj gelmeden ödeme yapılmaması gerekmektedir.

Harç ve değerli kağıt bedelleri yalnızca ÇSGB internet sitesinde belirtilen Bankaların şubelerine yatırılabilmektedir. Yapılan ödemeler online sistem üzerinden ÇSGB tarafından görülmekte olduğundan, ödeme yapıldığında (çok istisnai haller dışında) ÇSGB'ye ayrıca makbuz ibrazına gerek bulunmamaktadır.

Yurtdışından yapılan müracaatlarda çalışma izni harcı ve değerli kağıt bedeli çalışma vizesi alınırken İTALYA'lı vatandaş tarafından İTALYA'daki ilgili Türk temsilciliğe yatırılmaktadır.

Özellik Arzeden Yabancı Yatırımlar Nelerdir?

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik kapsamında, Özellik Arzeden Yabancı Yatırımlar'a ilişkin çalışma izinleri özel hükümlere tabi tutulmuş olup, çalışma izinlerinin daha kolay şekilde verilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsam dışındaki doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek personel için talep edilen çalışma izin başvuruları 4817 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

Özellik Arz Eden Doğrudan Yabancı Yatırımlar; 4875 sayılı yasa alanına giren ve aşağıdaki koşulların en az birini sağlayan şirket veya şubeyi ifade eder:

 • Yabancı ortakların toplam sermaye payının minimum 1.283.974 TL olması şartıyla, şirket veya şuİTALYA son yıl cirosunun minimum 96,5 milyon TL olması
 • Yabancı ortakların toplam sermaye payının minimum 1.283.974 TL olması şartıyla, şirket veya şuİTALYA son yıl ihracatının minimum 1 milyon ABD Doları olması
 • Yabancı ortakların toplam sermaye payının minimum 1.283.974 TL olması şartıyla, şirket veya şubede son yıl içinde SSK'ya kayıtlı minimum 250 personelin çalıştırılması
 • Şirket veya şubede İTALYA yatırımda bulunacak olması durumunda, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının minimum 32,1 milyon TL olması
 • Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması
 • Kilit personel; Türkiye'de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az bir tanesini sağlayan personelidir:
 • Aşağıdaki alanlardan en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi
 • Şirketin üst yönetiminde ya da icra pozisyonunda görev yapmak
 • Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetiyor olmak
 • Şirketin idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek
 • Şirketin insan kaynakları politikaları konusunda karar alıcı pozisyonda bulunmak
 • Şirketin hizmetleri, cihazları, teknik ya da yönetimi için gereken bilgilere sahip kişi
 • İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen kişi

Türk Vatandaşları ile Evli İtalya Vatandaşlarının Türkiye'de Aile Birleşimi

Türk vatandaşları ile evli İTALYA vatandaşlarının Türkiye'de aile birleşimi yapabilmeleri için bir takım yasal düzenlemeler ve istenen bazı belgeler vardır. Bu da oturum benzeri bir çalışma olup bir kısım farklı bilgiler içerilen belgelerin hem asıllarının hem fotokopilerinin ibraz edilmesi önemlidir.

İTALYA'daki Türk Temsilciliklerine yapılan başvurularda talep edilecek belgeler şunlardır:

 • Başvuru sahibi tarafından eksiksiz olarak Türkçe doldurulmuş ve imzalanmış iki adet başvuru formu
 • 18 yaşına girmiş olmak.
 • Vize için 3 adet biyometrik fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş ve rötuşsuz olmalıdır)
 • Asgari 1 yıl geçerli pasaport.
 • Evli ise Uluslararası Evlenme Kayıt Örneği
 • Uluslararası Evlenme Cüzdanının kopyası
 • Evliler için Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği.
 • 18 yaşından küçük yaşlarda evlilik yapanlarda, evlenebileceğine dair mahkeme kararı (Ayrıca anne babanın yazılı muvafakati),
 • İTALYA uyruklu eşin, bu nüfus kayıt örneği yerine doğum belgesinin ibraz edilmesi istenebilir.
 • Eşlerden her ikisinin daha önceki evliliklerine ait boşanma ilamı ve Türkçe tercümeleri, duruma göre ölüm kayıt örnekleri
 • Türkiye'de ikamet eden yabancı eşe ait oturma izninin fotokopisi.
 • Vize ücreti
 • Eski pasaportlar

Birlikte götürülen çocuklar için de dosya hazırlanması gerekir.

 • İki eşin uluslararası doğum kayıt örneği
 • İki eşin uluslararası evlenme ehliyet belgesi veya Türkiye'deki evlendirme memurluğundan nikah müracaatı yapıldığına dair belge

Konsolosluk lüzum görürse başka belgeler de isteyebilir.

İtalya Vatandaşı Öğrenciler İçin Türkiye'de Eğitim

Türkiye'de yüksek öğrenim sistemi Yüksek Öğrenim Kurulu (YÖK) tarafından yönetilir. Türkiye'de üniversiteler özerk yapıdadır ve kendi akademik takvimlerini yaparlar. Türkiye'de akademik yıl Eylül'de başlar, Haziran'da sona erer. Kış ve yaz olmak üzere iki tatil vardır. Bazı üniversitelerde yaz okulları da bulunur.

Türk üniversitelerinde:

 • Ön lisans programları
 • Lisans programları
 • Yüksek Lisans programları
 • Doktora sonrası programlar

İtalya'dan Öğrenci Kabulü

2010 yılından bu yana Türkiye'deki üniversitelere öğrenci kabulü, üniversiteler bizzat kendileri tarafından belirlenen ve YÖK tarafından onaylanan şartlarla yapılmaktadır.
Bu çerçevede, mevcut durumda çoğu üniversite kendi sınavlarını yapmakta, bazı üniversiteler ise İTALYA Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı üniversite giriş sınavı puanlarını temel almakta, bazıları ise lise diploması notları ve öğrencilerin uluslararası sınavlardan aldıkları puanları göz önünde tutmaktadırlar.

Ön lisans:
2 yıl sürelidir. Ön lisans mezunları merkezi bir sınava girmeden ön lisans diplomasını alabilirler.
Lisans:
Genelde 4 yıllıktır. Tıp benzeri bazı özel programlar 6 yıl ve daha fazla sürebilir.
Yüksek Lisansı:
Türkiye'deki üniversitelerde Yüksek lisans programları çeşitlilik arzetmektedir. Tezli olan programlar 2 yıl, tezsiz olan programlar ise 1.5 yıl sürer. Doktora programları genelde 4 yıl sürmektedir.
Doktora sonrası programlar:
Türkiye'de doktora sonrası programları da mevcuttur ve süresi programa ve üniversitelere göre değişebilir.

Türkiye'de Üniversiteler

Türkiye'de 2 tür üniversite vardır: Devlet ve Vakıf Üniversiteleri. Tüm üniversiteler YÖK tarafından denetlenir. Bu üniversitelerin tümünde en az bir ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora sonrası programları sunulmaktadır.

Türkiye'deki Üniversitelere Başvuru Koşulları

İTALYA uyruklu öğrenciler Türkiye'deki üniversitelere ilgili üniversite tarafından tespit edilen ve Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan şartları karşılamaları durumunda kabul edilmektedir.

Lisans Programlarına Başvuru

Türkiye'deki üniversitelerde lisans eğitimi almak isteyen İTALYA öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler, öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.

 • Uluslararası Öğrenci Kabul Formu
 • Lise Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
 • Onaylı Transkript ve çevirisi (İngilizce veya Türkçe)
 • Dil Yeterlik Belgesi (Öğrencilerin üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamaları elzemdir. Bu kriteri karşılayamayan adayların üniversitenin yeterlik sınavına girmeleri istenir. Yeterlik sınavını geçemeyen öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak zorundadır.)
 • Uluslararası Geçerliği olan Üniversite Giriş Sınav Sonucu (Geçerli sınavların hangileri olduğunu öğrenmek için ilgili üniversite ile iletişime geçilmelidir. Uluslararası geçerliği olan sınavlardan yeterli puan alamamış öğrenciler üniversitenin uluslararası öğrenciler için yapılan kendi sınavına girebilir.)
 • Finansal Teminat Mektubu
 • Kayıt Ücreti

Kayıt için gerekli tüm belgeler devam edilecek üniversiteye, Akademik Takvimde ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

Yüksek Lisans Programlarına Başvuru

Türkiye'de yüksek lisans eğitimi almak isteyen İTALYA'lı öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenebilir. Konuyla ilgili kesin bilgiler öğrenim görülmek istenen üniversiteyle irtibata geçilerek öğrenilebilir.

 • Uluslararası Öğrenci Kabul Formu Lisans veya Yüksek Lisans Diploması ve çevirisi (Türkçe veya İngilizce)
 • Onaylı Transkript ve çevirisi (İngilizce veya Türkçe)
 • Güncellenmiş Özgeçmiş Belgesi
 • Niyet Mektubu
 • Tavsiye Mektupları
 • Dil Yeterlik Belgesi (Başvuran adaylar minimum İngilizce yeterliği için ilgili üniversite ile iletişime geçmelidir. Üniversitenin dil yeterlik seviyesini karşılamayan adaylar üniversitenin yeterlik sınavına girebilmektedir. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenciler üniversitenin İngilizce hazırlık programına katılmak zorundadır.)
 • Yüksek Lisans Giriş Sınavı Sonucu (Türkiye'deki karşılığı: ALES) (Geçerliği olan sınavlar için ilgili üniversite ile irtibata geçilmelidir)
 • Yazılı sınavlar ve/veya mülakatlar
 • Finansal Teminat Mektubu
 • Kayıt Ücreti

Kayıt için gerekli bütün belgeler ilgili üniversiteye Akademik Takvimde ilan edilen son kayıt tarihinden önce teslim edilmelidir.

TürkveİtalyaÜniversiteleriArasında Değişim Programları

İTALYA üniversiteleri ile Türk üniversiteleri arasında imzalanan ikili anlaşmalarla, iki ülke üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin karşılıklı olarak diğer ülkedeki üniversitelerde belirli sürelerle öğrenim görmelerine imkân sağlamaktadır.
Bu çerçevede, son dönemde en gözde değişim programlarından biri Mevlana Değişim Programı'dır.

Mevlana Değişim Programı

Mevlana Programı karşılıksız burslar veren ve Türk üniversiteleri ile diğer ülkelerin üniversiteleri arasında öğrenci ve akademik personel değişimini hedefleyen bir değişim programıdır. Bu program coğrafi sınırları gözetmeksizin dünya üzerindeki yüksek öğretim kurumlarının hepsini kapsar.

Finansal Konular

Öğrenci Katkı Payı
Her akademik yılın başında Türk hükümeti yükseköğretim içim asgari ve azami katkı payı miktarlarını belirler. Uluslararası öğrenciler için katkı payları devlet ve vakıf üniversiteleri için farklıdır ve farklı üniversiteler için değişiklik gösterebilir. Devlet üniversiteleri için asgari ve azami katkı payları farklı disiplinlerdeki farklı tür(örgün-ikinci öğretim),bölüm ve öğrenim süreleri dikkate alınarak bakanlar kurulu tarafından açıklanır. Daha sonra, üniversite senatoları belirlenen taban ve tavan miktarları dikkate alarak her program için ödenmesi gereken katkı payını belirler. Vakıf üniversitelerinde ise katkı payları yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Tahmini yıllık katkı payları

Lisans Programları

Devlet Üniversiteleri:
Eğitim dili TÜRKÇE olan üniversiteler: 240 - 750 ABD DolarıEğitim dili İNGİLİZCE olan üniversiteler:450 - 750 ABD Doları
Vakıf Üniversiteleri:
5.000 - 20.000 ABD Doları
Yüksek Lisans Programları
Devlet Üniversiteleri:
Eğitim dili TÜRKÇE olan üniversiteler: 300 - 600 ABD Doları
Eğitim dili İNGİLİZCE olan üniversiteler: 600 - 900 ABD Doları
Vakıf Üniversiteleri:
5.000 - 20.000 ABD Doları

İtalyalı Öğrencilere Verilen Burslar

Vakıf üniversiteleri diğer ülke vatandaşlarına olduğu gibi İTALYA vatandaşı öğrencilere de çok sayıda burs imkânı sunmaktadır.
Öte yandan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sağlanan iki burs imkânı bulunmaktadır:

Türkiye Bursları

Türkiye bursları eğitimlerini finanse etmeleri için ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine çeşitli burslar sunmaktadır. Bu burslar Türkiye'de eğitim gören uluslararası yükseköğretim öğrencilerine verilmektedir.

TÜBİTAK Bursları

TÜBİTAK aşağıdaki programlara devam eden uluslararası öğrencilere finansal destek sağlamaktadır:

 • Uluslararası öğrenciler için lisans burs programı
 • Yabancılar için araştırma bursu
 • Az gelişmiş ülkeler için Yüksek Lisans burs programı
 • Uluslararası öğrenciler için Yüksek Lisans burs programı

İtalyan Vatandaşları İçin Türk Vatandaşlığı

Türkiye vatandaşlığının kazanılması hususunda ihtiyaç duyulan bilgiler aşağıda belirtilmektedir.

Türkiye Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması Ne Demektir?

 • Doğumla edinilen Türk vatandaşlığı, soy bağı veya doğum yeri esasına göre kendiliğinden kazanılır. Doğumla edinilen vatandaşlık, doğum anından itibaren geçerli olur.
 • Soy bağı
 • Türkiye'de veya Türkiye dışında, Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği dahilinde doğan çocuk Türk vatandaşı kabul edilir.
 • Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği dışında doğan çocuk Türk vatandaşıdır.
 • Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği dışında doğan çocuk ise, soy bağı kurulmasını sağlayan usul ve esasların yerine getirilmesi durumunda Türk vatandaşlığını edinir.
 • Doğum yeri
 • Türkiye'de doğan ve yabancı ana ve babasından kaynaklı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını edinemeyen çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.
 • Türkiye'de bulunmuş çocuk aksi tespit edilmedikçe Türkiye'de doğmuş kabul edilir.

Türkiye Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması Nasıl Olur?

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı ülke vatandaşı, kendi Devleti çift vatandaşlığı kabul ediyorsa, T.C. Vatandaşlık Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.
Ancak şurası vurgulanmalıdır ki, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. Yani şartları sağlayan herkesin Türk vatandaşlığını kazanması diye bir durum söz konusu değildir. Çünkü kime vatandaşlık verip, kime vermeyeceği devletlerin egemenlik alanına giren bir husustur.

Başvuru İçin Aranan Şartlar Nelerdir?

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancılarda;

 • Kendi ulusal kanununa, vatansız(haymatlos) ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 • Başvuru tarihinden itibaren geçmişe doğru Türkiye'de kesintisiz beş yıl oturuyor olmak,
 • Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile doğrulamak (Türkiye'de ikamete karar verdiğini kanıtlamak için şu koşullardan bir ya da bir kaçını, gerçekleştirmek: Türkiye'de gayrımenkul satın almak. Türkiye'de işyeri kurmak. Türkiye'de yatırımlar gerçekleştirilmek. Türkiye'ye iş merkezini nakletmek. Türkiye'de çalışma izniyle bir iş yerinde çalışmak. Türk vatandaşı ile evlenmek. Türk vatandaşlığı için ailece başvuru yapmak. Daha önce Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak. Eğitimini Türkiye'de tamamlamış olmak.)
 • Tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
 • Toplum açısından sorumluluk duygusu sahibi, iyi ahlaklı ve güvenilir olmak,
 • Yeterli derecede Türkçe bilmek,
 • Türkiye'de geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
 • Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,

şartları aranır.

Türk vatandaşlığını edinmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarında, yukarıda sayılan koşullarla birlikte, taşıdıkları devletin vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

Aşağıdaki dosyalar reddedilmektedir: Aşağıda durumu belirtilen kişilerin dosyası, başvurulan yerdeki Valilik tarafından reddedilir.

 • Yasal oturum izni olmaksızın veya yasal olmakla birlikte Türkiye'de yerleşme niyetini göstermeyen kişiler
 • Sığınma veya iltica başvurusu yapanlar
 • Sığınmacı durumunda Türkiye'de yaşayanlar
 • Öğrenim amaçlı ikamet eden öğrenciler
 • Turistik amaçlı ikamet eden yabancılar
 • Öğrenim gören çocuğuna refakat amaçlı ikamet eden kişiler
 • Tedavi amaçlı ikamet edenler
 • Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden veya hükümlü ya da tutuklu olan kişiler

Başvuru Süreci Nasıl İlerler?

Dosyası eksiksiz ve şartlara uygun olarak hazırlanmış olan kişilerin soruşturması il emniyet müdürlüğünce yapılır. Soruşturması süreci sona eren yabancının dosyası Valiliğe iade edilir ve Valilik de dosyayı Komisyona gönderir.
Komisyon, başvuru sahibinin, yukarıdaki şartların tümünü karşılayıp karşılamadığını, dosya üstünde incelemek ve karşılıklı mülakat gerçekleştirmek suretiyle tespit eder. Başvuru sahibinin ailevi durumu da bu mülakat sırasında incelenir ve Türk soylu olup olmadığına da dikkat edilir. Sağır ve dilsizlerin mülakatı kendi işaret dillerinde bir mütercim yardımıyla veya okur-yazar ise yazmak usulüyle gerçekleştirilir.
Komisyonun kararı olumlu olursa dosya Bakanlığa, karar olumsuz ise dosya Valiliğe gönderilir.

Türk Vatandaşlığının Kazanılmasında İstisnai Haller Nelerdir?

Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali olmamak kaydıyla T.C. İçişleri Bakanlığı'nın teklifi, T.C. Bakanlar Kurulu'nun kararı ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

 • Türkiye'ye endüstriyel tesisler getiren veya ilmi, teknolojik, iktisadi, sosyal, sportif, kültürel, sanatsal alanlarda olağanüstü hizmeti olan ya da olacağı düşünülen ve ilgili Bakanlıklar tarafından kendileriyle ilgili gerekçeli öneride bulunulan kişiler.
 • Vatandaşlığa geçirilmesi mecburi görülen kişiler.
 • Göçmen kabul edilen kişiler.
 • Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması nasıl gerçekleşir?

Bir Türk vatandaşı ile evlenmek, kişiye Türk vatandaşlığını kendiliğinde kazandırmaz. Ancak bir Türk vatandaşı ile en az üç yıldan beri evli olan ve evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak üzere başvuruda bulunabilir. Başvuru sahiplerinde;

 • Aile birliği dahilinde yaşama,
 • Evlilik birliği ile örtüşmeyecek faaliyetlerde bulunmama,
 • Ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,
 • şartları aranır.

NOT:

 • Başvurudan sonra Türk vatandaşı eşin vefatı halinde, evliliğin devamı koşulu aranmaz.
 • Evlenme yoluyla Türk vatandaşlığını edinen yabancılar evlenmenin butlanına (sona ermesi) karar verilmesi halinde, evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını korurlar.
 • Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden, hükümlü ya da tutuklu olanlar başvuramaz.
 • Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi, Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış ise; evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında, bu eşin Türk vatandaşlığını kazanma tarihi esas alınır.

Evlenme Yolu ile Vatandaşlık Kazanma Başvurularında İstenen Evrak Nelerdir?

 • İsteği açıklayan dilekçe.
 • Türk vatandaşı eşe ait Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Pasaport veya benzeri belge, vatanı yoksa temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.
 • Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği gibi belge.
 • Yerleşim yeri Türkiye'de bulunuyor ise en son tarihli oturum izni belgesi.
 • Herhangi bir suç nedeniyle hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyor ise bunun onaylı bir örneği.
 • Kişinin kimliğinde yalnızca doğum yılı olup, ay ve günü kayıtlı değil ise, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin ilgili makamlarından alınmış belge, bu belgenin edinilememesi durumunda ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi uyarınca işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye'ye yatırıldığını gösteren makbuz.

Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması nasıl olur?

Bir Türk vatandaşı tarafından evlat edinilen reşit olmayan kişi, ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir durumu olmamak kaydıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını edinebilir.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması nasıl olur?

Kanunun 27. maddesi uyarınca ana veya babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar reşit olmalarından itibaren üç yıl içinde (18-21 yaşlar arası) seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler. ​

Türk Vatandaşlığının Türkiye'de Yatırımlar Yapılması Usulüyle Kazanılması hangi şartlarda gerçekleşir?

Yabancıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanması yöntemlerine 12 Ocak 2021 tarihi itibariyle yeni bir yöntem daha eklenmiştir.
Anılan tarihte Resmi Gazete'de yayınlanan yeni düzenlemeye göre, aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayan yabancılar ülke vatandaşları, ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilir:

 • Asgari 2 milyon ABD doları tutarında sabit sermaye yatırımı gerçekleştirdiği Ekonomi Bakanlığınca tespit edilen
 • Asgari 1 milyon ABD doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın aldığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen
 • Asgari 100 (Yüz) kişilik istihdam oluşturduğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen
 • Asgari 3 milyon ABD doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye'de faaliyet gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen
 • Asgari 3 milyon ABD doları tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın aldığı Hazine Müsteşarlığınca tespit edilen

Türk vatandaşlığından çıkma hangi durumlarda gerçekleşir?

 • Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni veya çıkma belgesi verilebilir.
 • Reşit ve ayırt etme gücüne sahip olmak.
 • Yabancı bir ülke vatandaşlığını edinmiş olmak veya edineceğine ilişkin ikna edici
 • belirtiler bulunmak.
 • İşlediği bir suç veya askerlik nedeniyle aranan kişilerden olmamak.
 • Hakkında herhangi bir mali ve cezai tahdit bulunmamak.

Türk vatandaşlığını kaybettirme nasıl olur?

Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca saptanan kişilerin Türk vatandaşlığı, İçişleri Bakanlığı'nın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kaybettirilebilir.

 • Yabancı bir devletin, Türkiye'nin menfaatlerine aykırı herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt dışında dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki idare amirleri tarafından bildirilmesine rağmen, üç aydan az olmamak üzere, uygun bir süre dahilinde kendi arzusu ile bu görevi bırakmayanlar.
 • Türkiye ile savaş halinde bulunan bir devletin herhangi bir hizmetinde -Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın- kendi arzusuyla çalışmaya devam edenler.
 • İzin almaksızın yabancı bir devlet için gönüllü olarak askerlik yapanlar.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybı nasıl gerçekleşir?

Aşağıda durumları belirtilenler, reşit olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler.
Ana ya da babadan kaynaklı soy bağı nedeniyle doğumla T.C. vatandaşı olanlardan, yabancı ana veya babanın vatandaşlığını doğumla veya sonradan edinenler.

 • Ana ya da babadan kaynaklı soy bağı dolayısıyla Türk vatandaşı olan kişilerden, doğum yeri esasına göre yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar.
 • Evlat edinilme yoluyla Türk vatandaşlığını kazananlar.
 • Doğum yeri şartını karşılayarak Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı ana veya babasının vatandaşlığını kazananlar.
 • Herhangi bir şekilde Türk vatandaşlığını kazanmış ana veya babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar.

Yukarıdaki şartlar gereğince vatandaşlığın kaybı ilgiliyi vatansız kılacaksa, seçme hakkı kullanılamaz.

Çok Vatandaşlılık ne demektir?

Türk vatandaşlık mevzuatı birden fazla vatandaşlığa izin vermektedir.Bu çerçevede, herhangi bir nedenle yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanan kişilerin, buna ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak araştırma sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının saptanması halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına çok vatandaşlığa sahip olduklarına dair bildirimde bulunulur.

Vatandaşlık işlemlerinde başvuru makamı ve yöntemi nasıldır?

 • Türk vatandaşlığının kazanılması ve kaybına ilişkin başvurular Türkiye içinde ikamet edilen yer Valiliğine, Türkiye dışında ise Türkiye'nin Dış Temsilciliklerine bizzat veya bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekâletname ile yapılır.
 • Bilgi ve belge istenmesi: Vatandaşlık işlemlerine ilişkin inceleme ve araştırmalarla ilgili bilgi ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca gecikmeksizin verilir.
 • Maddi hataların düzeltilmesi: Alınan kararlarda maddi bir hata bulunduğu sonradan tespit edilirse, kararı veren makam tarafından düzeltme veya değiştirme kararı alınır.
 • Tebligat: Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve kaybına ilişkin kararlar ilgiliye ve başvuru makamlarına bildirilir. Kaybettirme kararları ise Resmi Gazete'de yayımlanır ve yayımlandığı tarihte tebliğ edilmiş sayılır.

Vatandaşlık Başvurusu İçin İstenen Evraklar

 • İsteği açıklayan dilekçe
 • Pasaport veya benzeri bir belge
 • Doğum belgesi veya nüfus kayıt örneği. Evli ise eş ve çocuklarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği veya benzeri bir belge.
 • Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme cüzdanı, boşanmış ise boşanma ilamı, dul ise de eşine ait ölüm belgesi.
 • Türk vatandaşı birinci veya ikinci derece yakınları var ise bu bireylere ait başvuru makamlarınca Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.
 • Sağlık Bakanlığınca verilen sağlık raporu.
 • Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini temin ettiğine dair, gelirini veya mesleğini kanıtlayan çalışma izni, vergi levhası, taahhütname veya benzeri belge.
 • Başvuru tarihinden geçmişe doğru Türkiye'de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair İl Emniyet Müdürlüğü'nden alınan yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.
 • Başvuru tarihinden geleceğe doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına yetecek süreli oturum izni tezkeresi.
 • Herhangi bir suç dolayısıyla hakkında kesinleşmiş mahkeme kararı bulunuyorsa, onaylı bir örneği.
 • Kişinin kimlik bilgilerinde, doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin ilgili makamlarından alınmış belge. Sözkonusu belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.
 • Hizmet bedelinin Maliye'ye yatırıldığını gösteren makbuz.